TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ:

 

ANETTE FOTOGRAFIK
OSOITE: Pähkinämäenkatu 5, 20100 Turku

anettepopup@gmail.com
Y-TUNNUS: 1332770-7

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakassuhteen hoitaminen

REKISTERIN SISÄLTÄMÄN TIEDOT

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, asiakkaan ostotapahtumatiedot. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

HENKILÖTIETOJA KÄYTETÄÄN

Asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin, markkinointitarkoituksiin. 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
Tarkistusoikeus, oikaisuoikeus, oikeus peruuttaa suostumus, poisto-oikeus.

P R I V A C Y  S E C U R I T Y 

SAFETY SECURITY

INFORMATION

We will handle all personal data according to highest of moral and respect.
Anette POPUP WEB SHOP will not share them with third parties, other that what is necessary for us to provide the services and products as expected.

As European organization we are fully aware and operating under EU, GDPR laws and regulations.

We have made precautions and plans to secure our clients, subscription, partner and business data according to good standards.

Our online cookies are also harmless and good.

Your information is safe with us.